• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Skała Myczkowiecka

Napisał 
Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Skała Myczkowiecka Piotr Kutiak

Skała Myczkowiecka jest pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na terenie następujących wielkoobszarowych form ochrony przyrody: Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk PLB180021 Dorzecze Górnego Sanu. Omawiana skała znajduje się przy korcie "martwego" Sanu, dwa kilometry poniżej zapory w Myczkowcach. Omawiany pomnik przyrody liczy 370 m długości oraz 38 m wysokości w najwyższym miejscu. Łuk jaki tworzy Skała Myczkowiecka widoczny jest z drogi oraz z łąk nad "martwym" Sanem. Widoczne z daleka pionowe bruzdy zarastają sosną i grabem. Występują tu kserotermiczne gatunki rodzimej flory i fauny. Licznie gniazdują tu ptaki. Na szczycie Skały Myczkowieckej utworzono platformę widokową skąd rozciąga się widok na zaporę, dolinę Sanu, Grodzisko i Berdo.
Do omawianego obiektu można dojść od brukowanej kostką granitowej drogi prowadzącej z Myczkowiec do Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego "Caritas".

DSC01491


Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl


Bibliografia:
Hanna i Roman Reszelowie:"Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego" Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013

piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384